Recent Updates Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • cmengcompany 12:32 on 14/11/2016 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , MAILRU, MY.MAIL.RU, , OKRU, ,   

  FREE OK.RU AND MAIL.RU VIDEO DOWNLOADER PROGRAM(BEDAVA OK.RU VE MAIL.RU VİDEO İNDİRME PROGRAMI) 


  TURKÇE:

  Merhaba ,size yeni yaptığım ok.ru ve mail.ru dan hızlı indirme programını paylaşacağım.Siteye  buradan ulaşabilirsiniz.Önce video linkini kutucuğa yazıyorsunuz.Daha sonra yandaki “SEARCH” butonuna basıp videonun ekrana gelmesini bekliyoruz.Birkaç saniye sonra, form ekranına videonun resmi ve  ile o videoyu indirmenizi sağlayacak “DOWNLOAD” butonu gelecektir.Bu butona bastıktan sonra;

  • Eğer ok.ru linkini indirmeye çalışıyorsanız dosya adını gireceksiniz.Daha sonra indirilecek dizini seçerek indirme işlemini başlatınız.
  • Mail.ru linkini indirirken ise dosya adı otomatik olarak karşınıza gelecek.İndirilecek dizini seçtikten sonra indirme işlemi başlayacaktır.

  ENGLISH:

  Hi everyone,I share the program which downloads video faster from ok.ru and mail.ru sites on this post.You can access the program from this link.First,write the video link into the search box.Then, press the “SEARCH button.A few minutes later,the video poster and its download button will appear on the form.After pressing download button;

  • If you try  downloading  ok.ru  link,you will give the video a name.Then,choose a folder for the video to download.Finally,the download operation will start.
  • If you try downloading mail.ru link,the video filename will appear automatically on the screen.After choosing the download folder,the download operation will start.

  PROGRAMI İNDİR(DOWNLOAD VIDEO)

  Gereksinim(Prerequisite):Download .NET Framework 4.5

  okruphoto

  mailruphoto

   
 • cmengcompany 13:40 on 17/11/2016 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , express, iis, informations, , options, , pool, project, services, set as, specific, startup, visual studio   

  Visual Studio’da Varsayılan Başlangıç Sayfası(Default Document Page) Oluşturma 


      Visual Studio’da web uygulaması geliştirirken uygulamanızı çalıştırdığınızda istediğiniz bir sayfadan çalışmasını istiyorsanız ;

  1)Web projenizi öncelikle Set as Startup Project olarak seçiniz.

  1

  2)Daha sonra istediğiniz bir sayfayı sağ tıklayıp açılan menüden “Set as Start Page” ‘i seçiniz.

  2

  Ya da Web Projenizi sağ tıklayıp açılan menüden Properties ‘i seçiniz.

  Açılan pencerede Start Options sekmesinde yer alan Specific Page kısmına başlangıçta açılmasını istediğiniz sayfayı girip OK butonuna basarak işleminizi uygulayınız.

  3

   
 • cmengcompany 12:39 on 11/11/2016 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , Connect, GetDiskInfo, ManagementObjectSearcher, System.Management, Win32_LogicalDisk, Windows Management Instrumentation, WMI   

  C# WMI(Windows Management Instrumentation) ile Uzak Sunucunun Disk Bilgilerini Öğrenmek 


  Uzak bir sunucunun donanımsal veya yazılımsal bilgilerini WMI ile öğrenebilirsiniz.Örneğin disk bilgilerini.Bunun için öncelikle System.Management; sınıfını referans olarak eklememiz gerekecektir.Oluşturduğumuz form applicationda disk bilgilerini çağıracağımız methotda,öncelikle disk bilgilerini öğreneceğimiz method için parametreleri oluşturalım.Bu parametreler, ip numarası, kullanıcı adı,şifre olsun.

  var parameters = new string[3];
  parameters[0] = "IPNUMBER";
  parameters[1] = "USERNAME";
  parameters[2] = "PASSWORD";
  GetDiskInfo(parameters);
  

  Yukarıda parametrelere değerlerini verdikten sonra,bu parametreleri GetDiskInfo adında az sonra yazacağımız methoda yolladık.Disk bilgilerini öğreneceğimiz methodda uzak sunucuya bağlantı oluşturduktan sonra select sorgusu ile Win32_LogicalDisk sınıfına sorgu yapacağız.Buradan gelen değerlerUsedSpace,FreeSpace olarak tutup ekrana Chart nesnesi oluşturarak ,kek dilimi PIE yapısıyla görsel olarak da ifade edeceğiz.

   public void GetDiskInfo(string[] parameters)
      {
        int locationX = 20, locationY = 20;
        this.Controls.Clear();
        string ip = parameters[0];
        string username = parameters[1];
        string password = parameters[2];
        string query = "Select * from Win32_LogicalDisk";
        var options = new ConnectionOptions 
              {Username = username, Password = password};
        try
        {
          
            scope = new ManagementScope("\\\\" + ip + "\\root\\cimv2", options);
            scope.Connect();
  
          if (scope.IsConnected)
          {
            var q = new ObjectQuery(query);
            var searcher = new ManagementObjectSearcher(scope, q);
            var objCol = searcher.Get();
            foreach (var mgtObject in objCol)
            {            
              try
              {
                if (mgtObject["Size"] != null)
                {
                  var chart = new Chart(); 
                  long usedspace = Int64.Parse(mgtObject["Size"].ToString())/1024/1024/1024; //gb olarak
                  long freespace = Int64.Parse(mgtObject["FreeSpace"].ToString())/1024/1024/1024;
                  //gb olarak;
                  usedspace -= freespace;
                  var xvals = new[]
                  {
                    "UsedSpace:" + usedspace + " GB",
                    "FreeSpace:" + freespace + " GB"
                  };
                  var yvals = new[] {usedspace, freespace};
                  // create the chart
                  chart.Size = new Size(200, 200);
                  chart.Location = new Point(locationX, locationY);
                  chart.Titles.Add(mgtObject["Name"].ToString());
  
                  var chartArea = new ChartArea();
                  chartArea.AxisX.LabelStyle.Font = new Font("Consolas", 8);
                  chart.ChartAreas.Add(chartArea);
  
                  var series = new Series();
                  series.Name = "Series1";
                  series.ChartType = SeriesChartType.Pie;
                  series.XValueType = ChartValueType.Int64;
                  chart.Series.Add(series);
  
                  // bind the datapoints
                  chart.Series["Series1"].Points.DataBindXY(xvals, yvals);
                  chart.Series[0].Points[0].Color = Color.Blue;
                  chart.Series[0].Points[1].Color = Color.Purple;
                  chart.Series[0].Points[0].LabelForeColor = Color.White;
                  chart.Series[0].Points[1].LabelForeColor = Color.White;
                  chart.Invalidate();                 
                  Controls.Add(chart);
                  chart.Parent = this;
                  chart.DataBind();                  
  
                  var button = new Button();
                  button.Text = "Grafiği İndir";
                  button.Left = locationX + 230;
                  button.Top = locationY + 100;
                  this.Controls.Add(button);
  
                  button.Click += (sender, args) =>
                  {
                    string filename = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) +
                             "//chart-" + Guid.NewGuid() + ".png";
                    chart.SaveImage(filename, ChartImageFormat.Png);
                    MessageBox.Show(filename, "Kaydedilen dosya:");
                  };                
                  locationY += 200;
                }
              }
              catch (Exception ex)
              {
  
              }
  
            }
          }
          
        }
        catch (Exception e)
        {
        }
      }
  

  diskremotewmi

   
 • cmengcompany 11:07 on 25/10/2016 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: dl, , dropbox.com, dropusercontent, , render   

  Dropbox.com da bir dosyayı indirme veya görüntüleme 


  Dropbox linklerinizle istediğiniz gibi değişiklikler yaparak indirme veya saf halini görüntüleyebilirsiniz.

  Bir dosyayı veya klasörü indirme:

  Tarayıcıyı bir dosyayı indirmek için tetikletmek üzere dropbox linkimizin sonundaki “dl” parametresini 1 yapıyoruz.

  Örneğin linkimiz bu olsun diyelim:

  
  https://www.dropbox.com/s/a1b2c3d4ef5gh6/example.docx?dl=0
  
  

  Linkimizin sonundaki “dl” parametresinin değerini 1 yaparsak dosya veya dizin download edilecektir.

  Bir dosyanın içeriğinin saf halini tarayıcıda görüntülemek:

  Bazı tarayıcılar dosyaları tam anlamıyla ön izleme seçeneği sunamayabilir.

  Önizleme sayfasını geçmek ve tarayıcınıza dosyalarınızı görüntülemeye izin vermek için dropbox linkinizin sonuna “raw=1” parametresini ekleyip linki tekrar çalıştırıyoruz.

   

   
 • cmengcompany 06:18 on 01/09/2016 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , last change, , , , , ,   

  Sql ‘de bir veritabanındaki son değişiklikleri listelemek 


  Veritabanımızda en son hangi işlemin yapıldığını görebilmek için ufak bir sql kodu yazmamız gerekecektir.Öncelikle “AdventureWorks” adındaki veritabanımıza “Test” tablomuzu ekleyelim:

  USE AdventureWorks
  GO
  CREATE TABLE Test
  (ID INT,
  COL VARCHAR(100))
  GO
  INSERT INTO Test
  SELECT 1,'First'
  UNION ALL
  SELECT 2,'Second'
  GO
  

  Daha sonra bu tablo herhangi bir güncelleme geçirildikten sonra(ekleme,güncelleme vs) aşağıdaki sql kodunu yazarak bu tablo üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığını görebiliriz.

  SELECT OBJECT_NAME(OBJECT_ID) AS DatabaseName, last_user_update,*
  FROM sys.dm_db_index_usage_stats
  WHERE database_id = DB_ID( 'AdventureWorks')
  AND OBJECT_ID=OBJECT_ID('test')
  

  Yukarıdaki sql kodu sadece OBJECT_ID değeri(tablo adı) test olduğunda çalışır ve bize sadece bu tablonun son değişiklik zamanını getirir.Tüm tabloların son değişiklik bilgilerini listelemek istiyorsak eğer; aşağıdaki gibi bir sql kodu yazmamız yeterlidir:

  SELECT OBJECT_NAME(OBJECT_ID) AS DatabaseName, last_user_update,*
  FROM sys.dm_db_index_usage_stats
  WHERE database_id = DB_ID( 'test')
  ORDER BY sys.dm_db_index_usage_stats.last_user_update desc
  
   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç
%d blogcu bunu beğendi: