OK.RU ‘DAN BEDAVA VİDEO/FİLM İNDİRMEK(FREE OK.RU. VIDEO DOWNLOADER (Odnoklassniki Download ))

okru2

Merhaba ,size yeni yaptığım ok.ru dan hızlı indirme sitesini paylaşacağım.Siteye http://okruvideodownload.tk/ den ulaşabilirsiniz.Önce video linkini kutucuğa yazıyorsunuz.Daha sonra yandaki “Download Video” butonuna basıp videonun ekrana gelmesini bekliyoruz.1-2 sn sonra ekrana videonun resmi ve boyutu ile o videoyu indirmenizi sağlayacak “Download” butonu gelecektir.Butona tıkladığınızda video inecektir.Videonun hızlı inmesini istiyorsanız Internet Download Manager kullanabilirsiniz.

http://okruvideodownload.tk/

 

Android MediaPlayer

Androidde müzik çalabilmek için MediaPlayer sınıfını kullanmamız gerekir.Raw klasörü oluşturup içerisine song id’li müziği atıyorum.

MediaPlayer player=MediaPlayer.create(getApplicationContext(), R.raw.song);
player.start();

Android Option Menu Ekleme

Android uygulamanızda activitylerinize optionslar eklemek için öncelikle xml dosyası oluşturuyoruz.main.xml dosyamızın içerisine iki tane option ekleyelim:

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >

  <item
    android:id="@+id/op1"
    android:orderInCategory="100"
    android:showAsAction="never"
    android:title="Option1"/>
   <item
    android:id="@+id/op2"
    android:orderInCategory="100"
    android:showAsAction="never"
    android:title="Option2"/>

</menu>

Daha sonra MainActivity sayfamızda optionsları gösterelim:

@Override
	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
		getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
		return true;
	}

Menumüz hazır.Menuyu R.menu.main yazarak seçiyoruz.Peki optionslara nasıl tıklayabiliriz.Bunun için aşağıdaki methodu yazıyoruz.

@Override
	public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
		// TODO Auto-generated method stub
		
		switch(item.getItemId()){
		
		case R.id.op1:
			Toast.makeText(getApplicationContext(), "Options 1 'e tıkladın :", Toast.LENGTH_SHORT).show();
			break;
		case R.id.op2:
			Toast.makeText(getApplicationContext(), "Options 2 'e tıkladın :", Toast.LENGTH_SHORT).show();
			break;		
		
		}
		
		
		return false;
	}

options id’lerine göre switch-case yapısını kullanarak menudeki hangi optionslara tıklayacağımıza onOptionsItemSelected methodunda karar veriyoruz.

Android Activity Theme Ekleme

Android uygulamanızda activitylerinize theme eklemek için öncelikle AndroidManifest.xml sayfasını açıyoruz.İçerisinde DenemeActivity sayfası için Dialog Theme’i ekleyelim:


<activity
      android:name="com.example.androidtest.DenemeActivity"
      android:label="@string/title_activity_deneme" 
      android:theme="@android:style/Theme.Dialog"
      >
 </activity>

Android ListView Kullanımı

Androidde ListViewi kullanabilmek için öncelikle sayfamıza ListView ekleyelim.Daha sonra sayfamızın kodlarına listview de listelenecek String dizisi oluşturalım.

private String[] ulkeler =
{"Türkiye", "Almanya", "Avusturya", "Amerika","İngiltere",
"Macaristan", "Yunanistan", "Rusya", "Suriye", "İran", "Irak",
"Şili", "Brezilya", "Japonya", "Portekiz", "İspanya",
"Makedonya", "Ukrayna", "İsviçre"};

Daha sonra ListView içerisine bu değerleri atalım.Değerleri listview de görüntüleyebilmek için ArrayAdapter sınıfını kullanıyoruz.

ListView listview=(ListView) findViewById(R.id.listView1);
ArrayAdapter&lt;String&gt; adapter=new ArrayAdapter&lt;String&gt;(this,android.R.layout.simple_list_item_1,android.R.id.text1,ulkeler);
listview.setAdapter(adapter);
listview.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {

@Override
public void onItemClick(AdapterView&lt;?&gt; arg0, View arg1, int arg2,
long position) {
AlertDialog.Builder diyalogOlusturucu =
new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);

diyalogOlusturucu.setMessage(ulkeler[Integer.parseInt(Long.toString(position))])
.setCancelable(true);
diyalogOlusturucu.create().show();

}
});

Android Uygulamanızda Key-Value Değerleri saklayın

Android de daha önce sayfa geçişlerinde key-value türünden nasıl veri paylaşımı yapılacağını anlatmıştım.Şimdi uygulama genelinde bunu nasıl yaparız ondan bahsedeceğim.Bunun için SharedPreferences sınıfını kullanacağım.MainActivity sayfasından DenemeActivity sınıfına geçiş yapalım:

MainActivity

Button button=(Button)findViewById(R.id.button1);
button.setOnClickListener(new OnClickListener() {

@Override
public void onClick(View v) {

Intent intent = new Intent(MainActivity.this,DenemeActivity.class);
//uygulamada key-value türünden değer saklamak
SharedPreferences sp = getSharedPreferences(“MyApplication”, Context.MODE_PRIVATE);
SharedPreferences.Editor spEditor = sp.edit();
spEditor.putBoolean(“ornekuygulamadegeri”, true);
spEditor.commit();
startActivity(intent);
}

});

DenemeActivity

SharedPreferences sp = getSharedPreferences(“MyApplication”, Context.MODE_PRIVATE);
boolean ilkCalisma = sp.getBoolean(“ornekuygulamadegeri”, false);

 

Android Sayfalar Arasında Veri Paylaşımı

Androidde bir sayfadan diğerine geçiş yaparken bazen veri alışverişi yapmak isteyebiliriz. MainActiviy sayfasında butona tıklanınca DenemeActivity sayfasına yönlendirelim.Yönlendirme sırasında “message” keyine sahip değer gönderelim:

MainActivity

Button button=(Button)findViewById(R.id.button1);
button.setOnClickListener(new OnClickListener() {

@Override
public void onClick(View v) {

//Sayfa geçiş özel mesaj
Intent intent = new Intent(MainActivity.this,DenemeActivity.class);
intent.putExtra(“message”,”Sayfa isteği gönderildi.”);
startActivity(intent);
}

});

 

Yukarıda Sayfa geçişi sırasında Intent sınıfının putExtra(key,value) methodu ile diğer sayfaya parametre yollayabiliriz.Peki Diğer sayfada ne yapmalıyız.Diğer sayfada gelen mesajı alabilmek için Bundle sınıfından faydalanacağız.

DenemeActivity

Bundle bundle = getIntent().getExtras();
String isim = bundle.getString(“message”);
TextView txt=(TextView)findViewById(R.id.textView12);

DenemeActivity sayfasında gelen mesajları okuyabilmek için Bundle sınıfından faydalanıyoruz.Yukarıda bu sınıfın getString() methodu ve içerisine aldığı anahtar kelime ile onun karşılığı olan değeri okuyabiliriz.